افطار دو بشقاب سوپ خوردم، چند لیوان شربت خوردم بعدش میوه خوردم، بعدش هندونه خوردم، الانم یه لیوان چایی خوردم. قشنگ مشک متحرکم