خب بالاخره فرانسه یه گلش رو زد. رومانی ببینم چیکار می‌کنی