اپ نود فقط ۲ امتیاز بهم داد اونم بابت شرکت در پیش‌بینی. این از فحش هم بدتره آقای پایه یا پایت یا هرچی. می‌فهمی؟