ما از زمین‌های خاکی یاهو مسنجر شروع کردیم. نکنید این کارو https://t.co/UEchysNw17