خاطراتم با یاهو مسنجر در قالب چند تا توییت نمی‌گنجه لذا به خوندن خاطرات شما بسنده می‌کنم