من نمی‌دونم سوییسی‌ها فوتبال برا چیشونه؟ برو عشق و حالتو بکن تو مملکتت. بدبخت استرس فوتبال پیرت می‌کنه خط می‌ندازه دور چشمات. حیف تو نیست؟