ترکیه‌ای‌ها به سوییس می‌گن ایسویچ. از کجاشون درآوردن اینو؟