آقای استرلینگ بزن اون لامصبو زودتر اینقدر منو حرص نده