واااای وااای وااای این استرلینگ چرا مشنگه اینقدر؟ مسته؟