واااای وااای این دروازه طلسم شده. مگه میشه؟ مگه داریم؟