یه طوری میدوه یکی ندونه فکر می‌کنه تک به تک می‌شه و لایی می‌زنه. گند زد باز استرلینگ