لعنت بهتون. گفتم این دفاع یه گندی می‌زنه تو این بازی
دست بردار از این انگلیس خبیث تیم بشو نیست برات :)) ‎· alawee