در ادامه توهمات ترور بیولوژیک سلحشور، ترور بیولوژیک جدید رسید. یکی یکی چهره‌های مهم و تاثیرگذار نظام رو ترور می‌کنن https://t.co/DzStcZJfcr