صدای انفجار دیشب سر بازی انکلیس و روسیه بالاخره معلوم شد از چی بود؟