این بازیکن ترکیه که الان اومد تو زمین متولد ۱۹۹۷ئه :|