این بازیکن کرواسی تا سرش از بدنش جدا نشه مربی تعویضش نمی‌کنه. ۵ لیتر خون رفته ازش تا حالا