شواین‌اشتایگر به بازی نیومده گل زد. با تشکر ۷ امتیاز گرفتم از نود