الان دغدغه‌م فقط اینه که مامان چهارشنبه یا جلسات بعدی مریض‌های سرطانی رو می‌بینه و بالاخره می‌فهمه بهش دروغ گفتم در مورد بیماریش