الان تو یه همچین موقعیتی و با یه همچین سابقه‌ی فکر کن مامان بفهمه بازم بیماریش برگشته و باید بازم رادیوتراپی بشه