از همون موقع دیگه از دکتر رفتن بدش میاد،دکتر هم می‌ریم وقتی منتظر میشینیم نوبتمون برسه بی‌تابه. خیلی وقتا خودشو نمی‌برم پیش دکتر، تنها می‌رم