اوضاع وخیم‌تر از اون چیزیه که فکرشو می‌کردیم. علی کریمی هم تو اینستاگرامش یه سخن گهربار به نقل از پروفسور سمیعی گذاشته