ینی کائنات دست به دست هم دادن تا پیش‌بینی‌های من درست از آب درنیاد. سوئد باید ببازه به ایرلند آخه؟