ایتالیاتون از گروهش هم صعود نمی‌کنه بابا الکی جو ندید. مثل ما انگلیسی‌ها آرزو داشته باشید ولی واقعیت‌ها رو قبول کنید :))