خیابانی از شیش ماه پیش گزارش این بازی رو رزرو کرده. هر روز هم می‌رفته جلو آینه تمرین می‌کرده که بگه لاجوردی پوشان ایتالیا