یه طوری به خاطر پیش‌بینی‌هام سر بازی‌ها استرس دارم که یکی ندونه فکر می‌کنه میلیون‌ها دلارم اینور اونور میشه با یه پیش‌بینی اشتباه