ینی هر تیمی که من رو باختش یا مساوی کردنش حساب می‌کنم شاخ میشه، تیمی هم که می‌گم می‌بره قشنگ وا می‌ده. تیم‌های خود را به ما بسپارید