از بیمارستان فکس فرستادن یه تغییراتی خواستن، بعد آخر نامه نوشتن محاسبه‌ی فلان مورد توسط نرم‌افزار انجام می‌گیره و حسابداری پاسخگو نیست :))