انگار نرم‌افزار بدون دخالت دست پرونده‌ی مریض رو ثبت می‌کنه و حساب کتابش رو انجام میده و لیست بیمه میگیره و کارانه‌ی پزشکا رو پرداخت می‌کنه