بروجردی‌ها دیگه شور محافظه‌کاری رو درآوردن. مسئولیت بررسی صحت تنظیمات بیمه و تعرفه‌ها رو کسی به عهده نمیگیره، انتظار دارن خروجی هم درست باشه