آخر خرداد تعرفه هر سال رو ابلاغ می‌کنن و تاریخ اجراش هم از اول ساله. ینی کلی کار اضافه تو بیمارستان‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر