گویا رییس جمهور حتی به این پنج درصد هم راضی نبودن و به اصرار وزیر بهداشت و وزیر رفاه امسال تعرفه‌ها رو افزایش دادن.(غیر موثق و طبق شنیده‌ها)