فردا کیهان و وطن امروز و جوان دقیقن قسمت دوم جمله رو تیتر می‌زنن https://t.co/yHsBzw2f9k
دقیقا :)) ‎· ardvisoor