یاد و خاطره‌ی بازی‌های درخشان آقام نانی رو در ترکیب منچستر یونایتد گرامی می‌داریم