اسکاتلند هم اگه تو بازی‌ها بود، قشنگ بریتانیایی‌ها دو تا گروه می‌شدن