بچگی‌هام شبا قبل از خواب دعا می‌کردم خدا پدر و مادرم رو زود ازم نگیره، بذاره مستقل بشم بعد. الان هر شبم با نگرانی فردا و فرداها صبح میشه
:( ‎· ElnazGh