خدا رو شکر امروز بخیر گذشت. یکی دو ساعتی که بیمارستان بودیم مریضی نیومد که از ظاهرش مشخص باشه سرطانیه. مامان نفهمید کجاییم
درگیر چه سرطانی شدن؟! :( ‎· Hamid6
این طور که نمی شه وحید جان. یهو خدایی نکرده شوکه می شن ها. یه جوری کم کم بهشون بگید بهتره. چون تجربه داشتن بیمار سرطانی داشتیم توی خانواده عرض می کنم ‎· alawee
ان شاالله هر چه زودتر خوب بشن ‎· alawee
مامان ۷ سال پیش درگیر سرطان حنجره شد. رادیوتراپی و شیمی درمانی شد. الان درگیر متاستازه. سلول‌های سرطانی رفتن سمت مهره‌های ستون فقرات. روحیه‌ش از اپن موقع اصلن خوب نیست برای همین سعی میکنیم بهش نگیم و فقط مراحل درمان رو طی کنیم ‎· وحید معمولی