دکتر فرشاد سید نژاد رییس بخش رادیوتراپی بیمارستان مدنی تبریزه. بسیار انسان خوش اخلاق و با حوصله‌ایه. خیلی رعایت حال مریض و همراهش رو می‌کنه