خیلی دقیق همه چی رو توضیح داده بهم. هر سوالی هم که می‌پرسم انگار دانشجوشم، به دقت جواب میده.