کاش مثل موسی(ع)به خدا اعتماد داشتم.وقتی تو اون معرکه‌ی عظیم بعد از سحر ساحران بهش وحی شد عصاتو بنداز و بدون اینکه بدونه چی میشه عصاشو انداخت