البته خب قربونش برم پیامبر اسلام با زبون‌نفهم‌تر از بنی اسرائیل سر و کار داشت