ضمن این‌که پزشک بیمارستان، اونم هیات علمی تمام وقت، حقوق پایه و ثابت نداره مثل مدیران نهادهای دولتی. طبق تعرفه‌ی مصوب حق و حقوق می‌گیره