Avatar for vahid

RT @mahourfa: نباید این راز بزرگ که ویکی پدیا رو میشه ویرایش کرد به اینستاگرام و تلگرام درز پیدا می کرد

Comment
عجب راز بزرگی. کسی مگه نمیدونست تا حالا؟ ‎· Assal
Comment
اینستایی ها و تلگرامی ها مثل اینکه نمیدونستن ‎· شیطان شاخ دار دم دار
Comment
@shakhi: برا همینه که احتمالا هنوز ویکیپدیا بین ایرانی ها رفرنس حساب میشن ‎· Assal
Comment
اگزکتلی ‎· شیطان شاخ دار دم دار
Comment
امروز حمله کردند به ویکی پدیا مقالات ورزشی رو دستکاری کردند. ویکی پدیا موقتا دسترسی عمومی برای ویرایش مقاله های ورزشی رو محدود کرده. ‎· meysam
Comment
https://twitter.com/officialfawiki/status/742658942560522240 ‎· meysam
Comment
شور همه چی باید در بیاد ‎· Assal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10