منی که منتقد فیلم و موسیقی نیستم نهایتن می‌تونم بگم از فلان فیلم و موسیقی خوشم اومد و لذت بردم یا بر عکس. این ژست همه‌چی دون چیه می‌گیرید؟