مفلوک‌تر از من وجود نداره که بازی انگلیس و ولز رو ۱-۱ پیش‌بینی کردم