پدر خونه داده به دختر تازه عروسش، خونه هم به اسم دختره. هنوز یک سال نشده که رفتن زیر یه سقف. پسره کتکش می‌زنه که باید خونه رو بزنی به اسمم
عجب مرررررررردی :)) ‎· Hamid6