عادل میگه کاری هم نداریم سازنده‌ی ورزشگاه کی بوده :))