حوصله‌ی مزخرف‌گویی‌هاشو نداشتم دیگه. فکر می‌کردم آدم حسابیه ولی اشتباه می‌کردم. آنفالو کردم