من واقعن نمیدونم این روی هاجسون چی داره که نگهش داشتن. بابا جام جهانی بس بود دیگه. اه