لامصب نمی‌تونی پخش نکن خب بازی رو. حتی گزارش‌گر هم صحنه‌ها رو داره حدس می‌زنه