یوآخیم لو تا بازی بعد، فیلم بازی امروز انگلیس رو روزی ۳ بار صبح و ظهر و شب برای بازیکناش پخش می‌کنه می‌گه نصف شمان،یاد بگیرید. راشفوردو نیگا